Hatay Haber Gündem

GÜZELMANSUR’DAN İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN SORU ÖNERGESİ

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, deprem yaşanan illerde işsizlik sigortasına başvuru için gereken sürenin 600 gün olmasının çoğu vatandaşı mağdur ettiğini belirtti.

GÜZELMANSUR’DAN İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN SORU ÖNERGESİ
09 Kasım 2023 - 21:08

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, deprem yaşanan illerde işsizlik sigortasına başvuru için gereken sürenin 600 gün olmasının çoğu vatandaşı mağdur ettiğini belirtti.

Vekil Güzelmansur, konuyla ilgili verdiği önergede işsizlik maaşı almak için gerekli şartın 600 çalışma gününden 6 Şubat’ta sigortalı olması yeterlidir şekline dönüştürülmesini istedi. Milletvekili Güzelmansur verdiği soru önergesiyle ilgili yaptığı açıklamada; “Yıkıcı 6 ve 20 Şubat depremlerinin olumsuz etkilerinden biri de istihdam alanında görülmektedir. Depremlerle birlikte onbinlerce ticarethanenin kullanılamaz duruma gelmesi ve aradan geçen 8,5 aya rağmen bunların tam anlamıyla telafi edilememesi sonucu depremden etkilenen illerde işsizlik had safhaya çıkmıştır. Gaziantep Sanayi Odası tarafından hazırlanın, Türkiye’nin 11 ilindeki depremzedelerin %45’inin yaşadığı Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerini kapsayan “Bölgesel Üretim Sektörü Deprem Etli ve Sürdürülebilirlik Analizi” 5 deprem ilindeki işsizlik rakamlarını ortaya koymaktadır. Buna göre, depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il olan Hatay’da deprem öncesinde özel sektörde 165 bin olan kayıtlı istihdam deprem sonrasında 107 bine düşerek çalışan sayısı %35 azalmıştır. Diğer bir deyişle deprem sonrasında Hatay’da her 3 kişiden biri işsiz durumdadır. Depremler nedeniyle Kahramanmaraş’ta özel sektörde çalışan sayısı %29, Malatya’da %25, Adıyaman’da ise %13 azalmıştır. Depremler nedeniyle işsiz kalan yüzbinlerce insanımız ağır koşulları nedeniyle işsizlik ödeneğinden dahi faydalanamamaktadır. Depremzede işsiz insanlarımız ülkemizdeki ağır ekonomik kriz, pandemi gibi nedenlerle son 3 yılda minimum 600 gün sigorta primi ödemiş olma şartını yerine getirememektedir. Dolayısıyla depremin istihdama en olumsuz yansıdığı başta Hatay olmak üzere 4 ilimizde işsizlik ödeneği başvurularında bu şartın aranmaması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen nedenlerle hazırlanan Kanun teklifi ile, depremin istihdama en olumsuz yansıdığı Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerinde, 6/2/2023 tarihinde sigortalı olan ancak deprem nedeniyle işsiz kalanlara, 600 günlük prim süresi aranmaksızın işsizlik ödeneği verilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde l- Madde ile, depremin istihdama en olumsuz yansıdığı Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerinde, 6/2/2023 tarihinde sigortalı olan ancak deprem nedeniyle işsiz kalanlara 600 günlük prim süresi aranmaksızın işsizlik maaşı bağlanması öngörülmektedir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 34- 6/2/2023 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde, işsizlik ödeneğine müracaat edenlere, 6/2/2023 tarihinde sigortalı olmak şartıyla, bu Kanunun 50 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen prim süresi aranmaksızın 12 ay boyunca işsizlik ödeneği verilir.  Bu şekilde verilecek işsizlik ödeneğinin günlük işsizlik ödeneği hesaplamasında ilgili dönemdeki günlük brüt asgari ücret esas alınır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.”

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür” ifadelerini kullandı.

2023 Her Hakkı Saklıdır - Hatay Haber Gündem