Hatay Haber Gündem

MİLLETVEKİLİ ERGİN REZERV ALAN SORUNUNU GÜNDEME TAŞIDI

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Av. Sadullah Ergin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplanması istemiyle bir soru önergesi yayınladı. 

MİLLETVEKİLİ ERGİN REZERV ALAN SORUNUNU GÜNDEME TAŞIDI
05 Aralık 2023 - 14:32

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Av. Sadullah Ergin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplanması istemiyle bir soru önergesi yayınladı. 

Milletvekili Ergin son dönemde sık sık tartışılan Antakya ve Defne ilçelerinde bazı mahallelerin rezerv alan ilan edilmesi ve akabindeki durumlar ile ilgili cevaplanması amacıyla yayınladığı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi; “Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından Anayasanın 98’inci ve TBMM iç tüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun mülkiyet hakkının ihlali eleştirilerine rağmen TBMM’de kabul edilerek 9 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun kapsamında Hatay İli Antakya ve Defne İlçeleri sınırları içerisindeki 207,35 hektar büyüklüğüne sahip alan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 13/11/2023 tarihli oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilmiştir.

Bu bağlamda:

1. Rezerv yapı alanı ilan edilen bölgelere ilişkin, kanunda öngörülen süreç çerçevesinde bir yol haritası oluşturulmuş mudur?

2. Böyle bir planlama yapılmış ise merakla bekleyen ve belirsizlik sarmalında olan binlerce hak sahibine, muhtarlara, STK’lara ve Belediyelere gerekli tebligat ve bilgilendirme işlemleri yapılmış mıdır?

3. Rezerv yapı alanı içinde kalan özel mülkiyet haklarının ne surette korunacağı konusu karara bağlanmış mıdır? Bu kapsamda hazırlanan ve hak sahibi ile idare arasında yapılan anlaşma ile hak kaybının önünü alan bir sözleşme/taahhütname yapılmış mıdır?

4. Sık sık deprem bölgesinde yapılan tüm inşa süreçlerinde “Hak sahiplerinin hakları korunacaktır.” türünden açıklamalar yapılmaktadır. Ancak “Nasıl” yapılacağı konusunda bu güne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Neden?

5. Depremin üzerinden 10 ay geçti, 11. aydayız. Bugüne kadar afet sonrası sürecin yönetilmesinde makul, tutarlı ve güven veren bir uygulama kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bugünden sonra yapılacaklara dair takvimlendirilmiş bir iş planınız var mıdır? Var ise ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz?

2023 Her Hakkı Saklıdır - Hatay Haber Gündem